ბლოგი

4 Dimensional Monster Lobsters - მოკლე ისტორია

ყველა ისტორიის მსგავსად, მუსიკის ისტორიაც მოიცავს კაცობრიობის კულტურული ევოლუციის ვრცელ პერიოდს ანტიკური ეპოქიდან დღემდე. ამ პროცესების სხვადასხვა კუთხითა და რაკურსით გაშუქებისას ყოველთვის ჩნდება ახალი წახნაგები. ამიტომაა საინტერესო ახალი თაობების ხედვა პ